OZ5REQ

Repeater finish, fik ny trafo i TX, just frekvenssving, klar til ny QTH

OZ5REQ Repeater placeret i Maribo Kabel til mast ½ Cellflex med ca 3dB tab. Antenne Procom med 3dBd gain TX power efter filter 16Watt.

Sweep af filter kæde på sender

Filter på modtager

Pga noget forstyrrelse, blev et sugefilter på 419,9MHz testet, dæmp -45dB mens RX 432,825 kun dæmpes 0,2dB!!!!

Suge filter HW, en tung og stabil fætter, Men det kunne ikke hjælpe os med uønsket signal!!!

MAJ 2015

Tiden løber, og igen i år var årsdagen uden lagkage. Vi har nu været med 5REQ på lokationen i Maribo i 2år.

1års Fødselsdag 2014
Så er det over 1år siden vi skiftede QTH i Rødbyhavn ud med Maribo, og ja i blev ikke indbudt til kage og kaffe. Serviceteamet har ikke haft job omkring repeateren siden Rasmus installerede netdel efter reparation.

Service 2013
Torsdag 16 Maj kl. ca. 20.00 kunne der konstateres svagt output fra Repeateren. Der blev arrangeret en service tur af OZ1CHC og OZ2LD, vores tro BJA PSU til PA var stået af, med bragt reserve blev monteret. Output kontrolleret og vi kunne igen køre hjem over. OZ1CHC fik lige kikket, en 4700uF, brokobling, L200 IC m.m. var stået af.
PSU er tilbage i drift, og Rasmus har observeret vi nok har en blæser der svigter periodisk. Vi arbejder på nye blæsere for udskiftning.

Status 2013

April 2013 blev QTH skift for Repeater OZ5REQ efter flere år på Havneskolen i Rødbyhavn. Her var Repeater og Klub lokale for OZ1LOL samme i mange år. Nu er skolen lukket efter enighed i Lollands kommune og klar for salg! OZ5REQ´s nye QTH, Maribo med locator JO54RS.

Historie 2013

Reapeater er bygget for ca. 35år siden af Rasmus OZ1CHC, i en del år har den været aktiv med QTH i Rødby, efter test hjemme hos Rasmus flyttede OZ5REQ sammen med OZ3REP på Siloen i Sakskøbing. Her var der QTH indtil DLG opsagde aftalen og Sakskøbing Boligselskab ændrede Siloen til lejligheder. Den var så nede et par år hvorefter Rødbyhavn blev QTH indtil April 2013. 
Ide og design er helt efter Rasmus Model, hardware er fra AP 700 og AP 2000, TX og RX er opbygget i hver sit kabinet.
Der er lavet en del modificering af kabinet og fjenstyring af OZ1ALH Troels som også er forvalter af licens forhold. Der har været bygget på filter en del af tiden, på ny QTH har vi lånt os til filter der kommer fra Sogenfri Repeater, der nu ikke køre mere. Dette er om justeret til 2MHz spacing hos OZ2LD Chr. Vi arbejder med dette filter som har noget tab, men ønsket virkning og ingen nedslag i modtager når sender køre.


Drift forstyrrelse 2013

Efter 2-3dage drift på ny QTH i Maribo, har vi kørt test med spærre filter, mod det der holder repeater åben. Det hjalp ikke, kontrol under formodet kilde bekræftede vores bange anelser. Kilden laver en sporius direkte på vores modtager frekvens 432,825 MHz. Vi har nu bedt Erhvervsstyrelsen om hjælp, vi kan jo ikke pille i andre tjenesters udstyr!!!!