I 2008 gik turen til Sappee til VUSHF mødet som OH land dette år stod for.