Biograf

Som slut test skulle vi lige teste styrken af signalet fra DB0VC.